Aanraken

Intimiteitscoaches van Aquarion wisselen met hun (volwassen) cliënten aanrakingen uit, respectvol, teder en leerzaam, alleen op uitdrukkelijk verzoek van de coachee. Wanneer het kan ook wederzijds. We beginnen bij de handen.

De intentie van intiem aanraken mag strelend onderzoekend zijn, in alle eerlijkheid, aandachtig, waarachtig, speels, reacties oproepend, liefst zo authentiek mogelijk en verlangens opwekkend, prikkelend, zinderend.

Aanraken wordt vanzelf intiem als de streling gewenst is en vraagt naar meer van dat heerlijks via gevoelsgebieden huid en hersenen. De ongewenste vorm levert angst voor naderbijheid op, afwering die serieus genomen dienen te worden. In coronatijd weten we dit ineens allemaal overduidelijk en lijkt het woord ‘huidhonger’ een nieuw begrip te zijn. Ik weet wel beter.
 

“When you touch a body, you touch the whole person, the intellect, the spirit, and the emotions.”

Jane Harrington

Bepaalde maatregelen rond virussen verhinderen de schoonheid van aanraken regelmatig, net als verkeerde intenties. Aanraken zelf is direct verbonden met een levengevende behoefte en behoort met huid en haar voor altijd bij ons leven. Het houdt ons gezond, gezien, gekend en erkend.
 

Aanraken en intiem lichamelijk contact maken, knuffelen, strelen en vrijen, liefst een tijdlang opbouwend met dezelfde persoon, bevordert gezondheid, fitness, levenslust, geheugensterkte en meer, zelfs al vindt dit (tijdelijk) met een oefenpartner plaats. Het lichaam kent en maakt het verschil niet.

Aanraken is belangrijk voor de kwaliteit van ons leven. Het is het onzegbare, het ongezegde, het onuitsprekelijke, het woordloze. En tegelijkertijd een reële taal, de lichaamstaal, de overdracht, de verbinding, het voelen, verwarmen, verkoelen, bespelen, in beweging brengen van elkaars energie.

Aanrakingen beïnvloeden direct elkaars huid -ons grootste orgaan- en de onderliggende organen en organismes, lijnen en cellen, verbindingen en stromen, hormonen en ritmes.

Aanrakingen, ‘praten met het brein’ (kinesthetisch leren), doet de goed-voelen-verbindingsstof oxytocine toenemen. Intenser en directer nog is het wanneer we vanaf puberleeftijd gewenste intieme aanraking toevoegen, iets waar we allemaal naar verlangen. Een natuurlijk, authentiek en eerbaar verlangen.

Aanraken is gewoon en tegelijkertijd een kunst, is een deel van ons, zegt gigantisch veel, is onontbeerlijk, is waar we naar snakken wanneer het een tijdje wegblijft.

Aanraken tijdens lijfelijk-intiem coachen van mensen is een vak apart (zie bij NOVIS); het laat zich niet vergelijken met andere beroepen. Er zijn soms wel wat overeenkomsten, maar zodra aanrakingen intiem worden, hebben we het over een gebied dat andere specialisten, zoals medici, haptonomen, fysiotherapeuten, seksuologen, enz., nooit mogen en zullen betreden. 

Intimiteitscoaches die samenwerken met Aquarion werken op basis van overeenkomsten met inter- en supervisie. Gezamenlijk ontwikkelen wij ook steeds nieuwe invalshoeken. Wij staan open voor suggesties.