Coachingsdriehoek


Do’s & Don’t’s van coachen waarbij gewerkt wordt op het randje van wat helemaal toelaatbaar is of juist net niet. Het hangt helemaal af van de integriteit van behandelaren en hun regels. Dus laat je goed voorlichten.

Bij ons zijn de experts coaches, therapeuten, seksuologe, vaak tevens tantrika’s. Wij werken allen al decennialang met de weg van het hart.

Binnen het werk van Aquarion bieden we ‘oefenen met intimiteit’ aan. Wij zijn ten diepste doordrongen van de enig juiste ethische benadering van dit thema. Wij respecteren daarom als eerste de wensen en grenzen van de cliënt, gaan niet over diens/heur schreef, bewaken de onze. Kijk hier, en hier.

Do’s
Aquarion biedt alleen trajecten aan waarbij de coachee weet met meerdere coaches te maken te krijgen die door de trajectbegeleider worden ingezet en gesuperviseerd. Dit is de zogenaamde coach/coachee/begeleider-driehoek. Wij hebben ons eigen platform met NOVIS voor onze strengen eisen aan coaches. Zij onderschrijven deze altijd contractueel.

Coaches consulteren daarnaast een eigen supervisor, indien nodig, buiten Aquarion om.

Don’ts:
Uit mijn voorkeur voor samenwerking valt wellicht af te lezen dat ik situaties ronduit ongezond en zelfs beschadigend kan vinden voor de coachee indien een en dezelfde coach met een coachee werkt, dus zonder achtergrondoverleg, inter- of supervisie.

De coach wil dan meestal teveel rollen spelen (moeder/vader, vriend/ vriendin, partner), soms zelfs binnen een enkele sessie. Dit  kan bij de coachee grote verwarring oproepen; verwarring die onopgemerkt kan voortduren tot na beëindiging van een coachingstraject.

Wie als externe coach alleen wil werken, kan geen doorverwijzingen verwachten van Aquarion.

Wat kan je verwachten als coachee?  

Informeer jezelf goed als je denkt over deelname aan een intimiteitstraject