Omhels de Liefde

Omhels de Liefde is een traject met 4 modules voor het leren omgaan met de mogelijkheid van liefdesuitwisselingen.

Het veranderen van de innerlijke ‘houding’ en ‘aannames’, omgaan met eerdere langdurige negatief werkende gewoontes, verslavingen, vraagt kennelijk nu je aandacht en de wens te investeren in je liefdesleven zal dan ook groot zijn …

Oei, tegelijkertijd voel je meteen dat dit dé drempel is om over te gaan, dé kloof die schreeuwt te worden overbrugd. Omhels de Liefde is één en al inwijding.

Hier is uitleg over de 4 modules binnen Omhels de Liefde:

 • Module 1: het Brein van de minnaar
 • Module 2: het Lichaam van de minnaar leren kennen
 • Module 3: de Ontwaakte Minnaar
 • Module 4: het Feest van het ‘Jong-Minnaarschap

Module 1, het Brein van de Minnaar, via verleden en toekomst naar het NU
Kennisbank aanvullen, gesprekken met Marion, 10 uren, live of on screen

 • seksuele analyse, waarheidsvinding, invloed porno, verslavingen
 • openen van gewaarheid, bewustzijn op intieme geheimen
 • gemengde gevoelens, verdrieten, angsten, aannames
 • onderliggende vicieuze cirkels
 • eigen gezinsverhaal, gemis, herstel
 • inactivering historie, verborgen claims, overtuigingen
 • bevrijden van de liefde
 • activering toekomst, heden, lichaam, geest, passie
 • doel-feest, meetinstrumenten, zelfzorg
 • rollenspellen, man/vrouw, met steun externe manlijke coach (1 à 2 x)
 • dating, bevrijden en bedrijven van de liefde
 • orgasme versus klaarkomen
 • hygiëne en beschermende middelen
 • meesterschap over orgastisch spel
 • inbreng andere thema’s

Module 2 – Het Lichaam van de Minaar, leren kennen en opschonen
Lijflijke gewenningen, met verschillende, elkaar opvolgende lichaamsgerichte behandelaren, onbekend aantal afspraken
*

Eerste fysieke gewenningen, actie
Vervlochten met Module 1 of erna (besmettingsgevaar)

 • ontmoeten en bekijken, aanraken
 • ontvangen van strelingen, langdurige gespecialiseerde massages
 • onthaasten, tijd nemen, bevrijding gedachtes
 • huid tegen huid, omhelzen
 • bevrijden van innerlijke kracht
 • grenzen aangeven
 • acties buiten de deur, gezien worden in het openbaar

Module 3 – De Ontwaakte Minnaar
Complete fysieke intieme inwijdingen, met één of meer, elkaar opvolgende, inwijdende coaches, intiem en opliftend, eigen acties

Eventueel vrijen met gevoelvolle feedback, alleen indien nuttig, nodig en gewenst, hooguit driemalig, of via ons bekende escorts.

Module 4, Het Feest van het Jong-Minnaarschap
Afronding, erkenning en (be)vestiging van minnaarschap, gesprek met Marion, eenmalig

Dating kan nog een extra Module worden.

*Sessies met dichte nabijheid zouden wegens besmettingsgevaar uitgesteld kunnen raken; dit wordt per keer bezien. Zie ons protocol hierover.