Code of Conduct

Aquarions Gedragscode voor intimiteitstrajecten  

Inleiding

Lichaamsgerichte trajectsessies hebben tot doel de intieme en seksuele stroom van de cliënt/coachee te analyseren en te doen ontwaken ten gunste van een liefdesrelatie. Aquarion noemt deze ontwikkeling ook wel een inwijding. Vertrouwen in elkaar hebben, is de basis van de diepste mogelijkheid tot leren.

Aquarions Gedragscode is essentieel voor het aangaan van sessies met iedere lichaamsgericht werkende intimiteitscoach, hierna te noemen ‘coach’. De code hoort bij de overeenkomst voor een coachingstraject en wordt door cliënt en Aquarion onderschreven. Hiermee geeft de cliënt aan dat hij op eigen verzoek, bewust en alert intiem-seksuele lessen aangaat. 

Aquarion en cliënt komen onderstaande onderdelen in de Gedragscode overeen:

Ondertekenen van
1) de overeenkomst 
2) de ingevulde gezondheidscheck 
3) deze Gedragscode
4) indien van toepassing, de ontvangst van een schriftelijke laboratoriumuitslag van ziektes/overdraagbare aandoeningen (waaronder HIV/SOA) niet ouder dan 3 weken.

Na betaling van de nota start het traject direct met de combinatie van psychische, fysieke en sociale verdieping van intimiteit en seksualiteit, verzorgd door de trajectbegeleider en teamgenoten. 

De Gedragscode zelf omvat het volgende

 • duidelijkheid naar de coachee dat de betrokken coach gedurende het traject overleg onderhoudt met andere betrokken coaches over het proces van de coachee, over de effecten van (her)inwijdingen en de voortgang 
 • een eerste kennismakingssessie met de coach duurt een uur en is alleen op afspraak, waarna beiden aan het eind kiezen voor voortgaan of stoppen; volgende sessies duren mogelijk tussen 1 en 3 uren en worden vooraf ingepland
 • bezoeken zijn alleen op afspraak; sessies beginnen en eindigen met een kort gesprekje, ze zijn inhoudelijk gericht op leren met het lichaam
 • voorbereiding door coach en coachee op ieder bezoek t.a.v. netheid, algehele reinheid en gezondheid/fitheid
 • zelfverantwoordelijkheid voor gezondheid en welzijn; verzetten van een afspraak in geval van koortslip, griep, andere besmettelijkheden zoals voetschimmel, etc. en deze waar nodig behandelen voorafgaand aan een sessie
 • opvolgen van voorstellen (opdrachten/oefeningen), dan wel deze bespreken
 • een zekere beperking van het aantal sessies met een coach van ca. acht keer (tenzij anders af te spreken), ter voorkoming van te grote hechting, verliefdheid en/of afhankelijkheid
 • indien mogelijk meer verschillende coaches bezoeken voor ervaringskennis
 • respectvolle omgang mocht er bij de coachee een opkomende verliefdheid ontstaan, tenslotte is dit een mooie, natuurlijke ontwikkeling
 • bewustheid dat de coach niet de levenspartner is en/of zal worden; omgekeerd, de coach nooit een prive-relatie met een coachee zal aangaan
 • helderheid over financiële kant van sessies met coaches die samenwerken met Aquarion; soms is er keuze tussen betalen per keer of betalen voor een aantal sessies vooraf, of contant en soms wordt het huren van ruimte besproken en/of reiskosten van een coach
 • eerlijkheid van de coachee over seksuele ervaringen tussendoor met een buitenstaander tijdens het traject; vervolgsessies met coaches zullen dan vervallen, behalve na het opnieuw doen van HIV/SOA-tests
 • vermijden van moed indrinken of drugs gebruiken vlak voor een sessie; de invloed van alcohol en drugs belemmeren de sessie en er zal niet gewerkt kunnen worden; sessietijd/reiskosten van de coach/ruimtehuur worden dan toch volledig in rekening gebracht omdat de tijd gereserveerd werd
 • geen overdaad aan koffie, gedronken voor een sessie, omdat deze stof eveneens het gevoel nadelig beïnvloeden kan (vervlakking of juist hyperspanning);
 • ook met een rooklucht verschijnen is niet gewenst; geen van de coaches wil rookluchten verdragen
 • duidelijkheid over het moment van afscheid nemen bij de laatste afspraak met de coach; dit is een belangrijk onderdeel van het traject