COVID protocol

Covid-protocol Aquarion
zonodig in werking volgens de Overheid

Aanraking en nabijheid in sessies

Voor nabijheid en aanraking binnen individuele sessies gelden geen beperkingen. Het voorkomen van besmetting wordt zo goed als mogelijk gewaarborgd door een zorgvuldige uitvoer en naleving van de gezondheidscheck.

Gezondheidscheck

Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de coach niet werken of de mag de cliënt niet naar de afspraak komen. De afspraak moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE geantwoord kan worden door zowel coach als cliënt.

  • heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
  • heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  • heb je een of meer van de Covid-virus doorgemaakt(vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  • heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid/naaste vriend(in)  terwijl hij/zij nog klachten had?
  • ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand bij wie Covidvirus is vastgesteld?

Veiligheid staat voorop
Om elkaar op een veilige manier te kunnen ontmoeten heeft Aquarion een protocol opgesteld voor het ontvangen van cliënten in de 1,5 meter-samenleving. Bij dit protocol wordt uitgegaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van cliënt en coach om veiligheids- en hygiënevoorschriften na te leven. Het protocol behelst afspraken waaraan de eigenaar van Aquarion en de coaches die met Aquarion samenwerken zich houden om de veiligheid van cliënten te waarborgen. Vooralsnog geldt dit protocol niet – tot de overheid de maatregelen aanscherpt.

Aquarion en locaties
Naast het protocol van Aquarion geldt ook altijd het protocol van de locatie waar de betreffende coach de cliënt ontvangt. Indien maatregelen uit de verschillende protocollen niet geheel met elkaar overeenkomen, dan geldt de maatregel die de meeste veiligheid biedt boven de soepelere maatregel.

Communicatie naar cliënt
Aquarion is verantwoordelijk voor het verspreiden van dit protocol onder haar cliënten. Elke coach is bij het maken van een afspraak verantwoordelijk voor het doorsturen van het protocol van de locatie aan de cliënt die daar ontvangen wordt. Cliënten dienen voor het maken van een afspraak op de hoogte te zijn gebracht van de geldende protocollen.

Voorafgaand aan de afspraak
Op de dag van de afspraak, voordat de cliënt van huis naar de afspraak vertrekt, is er contact tussen coach en cliënt om enkele vragen door te nemen, een gezondheidscheck (zie hieronder). Samen beoordelen zij of de afspraak door kan gaan. 

Ontvangst
Als cliënt word je gevraagd om zo kort mogelijk voor de afspraak naar de praktijk te komen en bij binnenkomst je handen te wassen met water en zeep op de daarvoor aangewezen plek

De coach zorgt voor goede ventilatie voor en na de ontvangst, de gelegenheid om zo snel mogelijk na binnenkomst de handen te wassen met water en zeep, een handzeeppompje en papieren handdoekjes of schone handdoekjes voor eenmalig gebruik, schoonmaak, na ieder klantcontact, van materialen, meubilair e.d. die in contact zijn geweest met de handen, huid of lichaamsvloeistoffen van de cliënt (bijvoorbeeld stoel, waterkan, deurklinken, toilet.